Airman's prayer

Poszukując materiałów do drugiej części Sagi rodu Petrycych, trafiłam w Internecie na piękną modlitwę, napisaną krótko przed śmiercią przez sierżanta Hugh Brodie'ego z Królewskich Australijskich Sił Powietrznych, w cywilu nauczyciela historii.

W oryginale modlitwa brzmi tak:

AN AIRMAN’S PRAYER

 

Almighty and all-present Power,
Short is the prayer I make to Thee,
I do not ask in battle hour
For any shield to cover me.

The vast unalterable way
From which the stars do not depart
May not be turned aside to stay
The bullet flying to my heart.

I ask no help to strike my foe,
I seek no petty victory here,
The enemy I hate, I know
To Thee is also dear.

But this I pray, be at my side
When death is drawing through the sky,
Almighty God, who also died
Teach me the way that I should die.

Hugh Brodie

MODLITWA LOTNIKA

 

Wszechwładna, wszechobecna Mocy

Krótką modlitwę ślę ku Tobie:

Nie wołam w bitwie Twej pomocy,

Nie szukam tarczy w mej obronie.

Ogromny i niezmienny Ład,

Co trzyma gwiazdy w posłuszeństwie

Nie zniknie, by zatrzymać dziś

Kulę, mierzącą w moje serce.

Nie proszę: Daj pokonać wroga,

Nie szukam zwycięstw, bowiem widzę:

I ta osoba jest Ci droga,

Choć ja jej nienawidzę.

Lecz o to proszę: Przy mnie bądź,

Gdy Śmierć przetacza się po niebie.

Wszechmocny, Ty umarłeś też.

Naucz mnie naśladować Ciebie.

Hugh Brodie

tłum. Mirosława Kareta

Wiersz ten znaleziono w liście, adresowanym do chłopców z Melbourne High School, w której Hugh Brodie najpierw się uczył, a po studiach także pracował. Służąc jako nawigator w 460 Dywizjonie RAAF nie zdążył go już wysłać - 3 czerwca 1942 roku, w czasie nalotu na Essen, jego samolot został zestrzelony i eksplodował, a cała załoga zginęła. W innym liście, napisanym wcześniej, w momencie zaciągnięcia się do wojska, Brodie przekazał uczniom swoje przesłanie:

...I do not write for myself alone. Consider this letter written by the youth of the whole world, by the countless men who, born of every race, baptised into every creed, wearing every type of uniform (or none at all), and performing every conceivable task, are working, fighting, or dying for man's freedom.

We had from our fathers a world that was good. It was not good enough. Today, because, of that, it is being shattered to fragments. We cannot save our cities, they are gone, but in the ruine we may still preserve freedom, and, freedom saved, the cities of the future will be for you to build.

Ancient peoples believed that human sacrifices offered over the foundations of a town procured it permanency, and power. The blood of a generation is shed for your cities, and not shed by bound victims, but by free men. Do not waste their sacrifice. The future is yours. Use it well.

(źródło: 2007 Look and Learn Magazine Ltd / www.lookandlearn.com)

 

Można to przetłumaczyć następująco:

...Nie piszę tylko w swoim imieniu. Traktujcie ten list jako napisany przez młodych z całego świata, przez niezliczonych ludzi, każdej rasy i wyznania, noszących różne mundury - lub żadnego munduru w ogóle - i wykonujących wszelkie możliwe zajęcia, pracujących, walczących lub umierających za wolność.

Otrzymaliśmy od naszych ojców świat, który był dobry. Nie był jednak wystarczająco dobry. Dziś, z tego powodu, rozpada się na kawałki. Nie możemy ocalić naszych miast, one zginęły, ale w ich ruinach możemy ciągle zachować wolność, a gdy ona przetrwa, do was będzie należało zbudowanie miast przyszłości.

Starożytne ludy wierzyły, że ofiara z ludzi, złożona przy założeniu miasta, zapewnia mu wieczność i potęgę. Krew całego pokolenia przelewana jest za wasze miasta, nie przez bezwolne ofiary, ale przez wolnych ludzi. Nie zmarnujcie ich poświęcenia. Przyszłość należy do was. Użyjcie jej dobrze.

Starszy sierżant Hugh Brodie w chwili śmierci miał trzydzieści lat. Choć dokumenty niemieckie mówią o wydobyciu ciał załogi z zestrzelonego samolotu, ich miejsce pochówku nigdy nie zostało po wojnie odnalezione.

(źródło: http://airpower.airforce.gov.au/HistoryRecord/HistoryRecordDetail.aspx?rid=62)

Zobacz książkę:

Filtry